โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.thasaischool.ac.th Fri, 19 Mar 2021 13:08:59 ฉบับที่ 57 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=116 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1616127343.jpg ฉบับที่ 57 1616127343 ฉบับที่ 56 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=115 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1616127269.jpg ฉบับที่ 56 1616127269 ฉบับที่ 55 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=114 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1616127203.jpg ฉบับที่ 55 1616127203 ฉบับที่ 54 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=113 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1616127141.jpg ฉบับที่ 54 1616127141 เรียนอยู่บ้านต้าน COVID-19 27 มกราคม 2564 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=112 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1614916824.jpg เรียนอยู่บ้านต้าน COVID-19 27 มกราคม 2564 1614916824 เรียนอยู่บ้านต้าน COVID-19 29 มกราคม 2564 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=111 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1614916776.jpg เรียนอยู่บ้านต้าน COVID-19 29 มกราคม 2564 1614916776 เรียนอยู่บ้านต้าน COVID-19 28 มกราคม 2564 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=110 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1614916744.jpg เรียนอยู่บ้านต้าน COVID-19 28 มกราคม 2564 1614916744 เรียนอยู่บ้านต้าน COVID-19 27 มกราคม 2564 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=109 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1614916712.jpg เรียนอยู่บ้านต้าน COVID-19 27 มกราคม 2564 1614916712 เรียนอยู่บ้านต้าน COVID-19 26 มกราคม 2564 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=108 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1614916667.jpg เรียนอยู่บ้านต้าน COVID-19 26 มกราคม 2564 1614916667 เรียนอยู่บ้านต้าน COVID-19 25 มกราคม 2564 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=107 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1614916614.jpg เรียนอยู่บ้านต้าน COVID-19 25 มกราคม 2564 1614916614