โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.thasaischool.ac.th Thu, 01 Sep 2022 15:02:31 ผู้ประกบอการอนุบาลแบบเต็มสตีม http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=132 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1661495893.jpg ผู้ประกบอการอนุบาลแบบเต็มสตีม 1661495893 ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 วันที่ 3 ธันวาคม 64 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=125 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1638846345.jpg ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 วันที่ 3 ธันวาคม 64 1638846345 ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=124 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1637819032.jpg ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 1637819032 นิเทศออนไลน์ จาก สพป.นนทบุรี เขต 1 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=121 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1629789284.jpg นิเทศออนไลน์ จาก สพป.นนทบุรี เขต 1 1629789284 ขอบคุณเทศบาลนครนนทบุรี http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=120 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1627701844.jpg ขอบคุณเทศบาลนครนนทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ รถกระเช้า ซ่อมแซมเสาธง ให้กับโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1627701844 ฉบับที่ 57 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=116 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1616127343.jpg ฉบับที่ 57 1616127343 ฉบับที่ 56 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=115 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1616127269.jpg ฉบับที่ 56 1616127269 ฉบับที่ 55 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=114 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1616127203.jpg ฉบับที่ 55 1616127203 ฉบับที่ 54 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=113 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1616127141.jpg ฉบับที่ 54 1616127141 เรียนอยู่บ้านต้าน COVID-19 27 มกราคม 2564 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=112 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1614916824.jpg เรียนอยู่บ้านต้าน COVID-19 27 มกราคม 2564 1614916824