โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.thasaischool.ac.th Sun, 05 Jul 2020 16:50:08 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ได้เข้ารับการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test : NT) http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=36 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1583463224.jpg นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ได้เข้ารับการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test : NT) 1583463224 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=35 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1583463152.jpg ติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1583463152 ร่วมกิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=34 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1583380077.jpg ร่วมกิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1583380077 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=33 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1583379922.jpg โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1583379922 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=32 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1583379631.jpg โรงเรียนวัดตำหนักใต้ ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1583379631 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=31 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1583379418.jpg โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1583379418 ร่วมกิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=30 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1583379206.jpg ร่วมกิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1583379206 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=29 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1583378717.jpg โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1583378717 กิจกรรม Big Cleanings Week http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=28 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1583377075.jpg กิจกรรม Big Cleanings Week 1583377075 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีให้กับนักเรียนและคณะครูได้ร่วมกันแข่งขันกีฬากันอย่างสนุกสนาน http://www.thasaischool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=27 http://www.thasaischool.ac.th/icon/news_1583207242.jpg กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีให้กับนักเรียนและคณะครูได้ร่วมกันแข่งขันกีฬากันอย่างสนุกสนาน 1583207242