โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ https://www.thasaischool.ac.th/ Wed, 28 Jun 2023 11:23:07 วันต่อต้านยาเสพติดโลก https://www.thasaischool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=136 https://www.thasaischool.ac.th//icon/news_1687853309.jpg วันต่อต้านยาเสพติดโลก 1687853309 วันงดสูบบุหรี่ https://www.thasaischool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=135 https://www.thasaischool.ac.th//icon/news_1685521242.jpg วันงดสูบบุหรี่ 1685521242 ผู้ประกบอการอนุบาลแบบเต็มสตีม https://www.thasaischool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=132 https://www.thasaischool.ac.th//icon/news_1661495893.jpg ผู้ประกบอการอนุบาลแบบเต็มสตีม 1661495893 ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 วันที่ 3 ธันวาคม 64 https://www.thasaischool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=125 https://www.thasaischool.ac.th//icon/news_1638846345.jpg ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 วันที่ 3 ธันวาคม 64 1638846345 ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 https://www.thasaischool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=124 https://www.thasaischool.ac.th//icon/news_1637819032.jpg ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 1637819032 นิเทศออนไลน์ จาก สพป.นนทบุรี เขต 1 https://www.thasaischool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=121 https://www.thasaischool.ac.th//icon/news_1629789284.jpg นิเทศออนไลน์ จาก สพป.นนทบุรี เขต 1 1629789284 ขอบคุณเทศบาลนครนนทบุรี https://www.thasaischool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=120 https://www.thasaischool.ac.th//icon/news_1627701844.jpg ขอบคุณเทศบาลนครนนทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ รถกระเช้า ซ่อมแซมเสาธง ให้กับโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1627701844 ฉบับที่ 57 https://www.thasaischool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=116 https://www.thasaischool.ac.th//icon/news_1616127343.jpg ฉบับที่ 57 1616127343 ฉบับที่ 56 https://www.thasaischool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=115 https://www.thasaischool.ac.th//icon/news_1616127269.jpg ฉบับที่ 56 1616127269 ฉบับที่ 55 https://www.thasaischool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=114 https://www.thasaischool.ac.th//icon/news_1616127203.jpg ฉบับที่ 55 1616127203