ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัสสร แสนพิมพา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :