หมวดหมู่ : ภาพข่าวกิจกรรม
หัวข้อ : ฉบับที่ 54
โดย : nalongsak
อ่าน : 494
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ฉบับ 54 วันที่11กุมภาพัน์ 2564
นักเรียนโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์สอบอ่านเขียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6เพื่อวัดผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน