หมวดหมู่ : ภาพข่าวกิจกรรม
หัวข้อ : ฉบับที่ 57
โดย : nalongsak
อ่าน : 519
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ฉบับที่ 57 วันที่ 16 มีนาคม 2564
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ จัดให้มีการสอบ RT เพื่อวัดความรู้ ความสามารถในด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2563โดยท่านรองทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ ศน.สุภาณัน ยศมงคล และ ศน.ณัฐพงค์ หน่วยพลตระกูล ให้ดารตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ของโรงเรียนท่าทรายฯ โดยนายวิรัตน์ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้