หมวดหมู่ : ภาพข่าวกิจกรรม
หัวข้อ : จุลสารฉบับที่ 31
โดย : nalongsak
อ่าน : 442
จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ฉบับที่ 31 วันที่ 1 กันยายน 2563
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 3 ซึ่งผลการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ ศน.นุชอนงค์ ทัดบัวขำและ ศน.สุภาณัน ยศมงคล ที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ และคณะครูขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้