หมวดหมู่ : ภาพข่าวกิจกรรม
หัวข้อ : จุลสารฉบับที่ 32
โดย : nalongsak
อ่าน : 367
จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ฉบับที่32วันที่10ก.ย.63
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ได้รับมอบทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค ของระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 16 คน เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลาน ซึ่งทาง โรงเรียนได้จัดมอบทุนให้กับผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว