หมวดหมู่ : ภาพข่าวกิจกรรม
หัวข้อ : จุลสารฉบับที่ 33
โดย : nalongsak
อ่าน : 308
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เนื่องในวันที่ 21 กันยายน เป็นวันสันติภาพโลก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ได้ร่วมกิจกรรม ด้วยการอ่านสาส์นจากเลขาธิการสหประชาติ โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกันยืนสงบนิ่งตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อให้สันติภาพคงอยู่ตลอดไป และร่วมบำเพ็ญประโยชน์