หมวดหมู่ : ภาพข่าวกิจกรรม
หัวข้อ : จุลสารฉบับที่ 34
โดย : nalongsak
อ่าน : 314
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563