หมวดหมู่ : ภาพข่าวกิจกรรม
หัวข้อ : จุลสารฉบับที่ 35
โดย : nalongsak
อ่าน : 326
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

คณะครูโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ร่วมด้วยช่วยกันจัดเตรียมใบฎีกาและซองเพื่อการจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนขอขอบคุณคณะครูทุกท่านมาณโอกาสนี้