ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรพรรณ เหล่าอัน
ตำแหน่ง :รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :025913092
Email :tasaischool2563@gmail.com